Företrädesemission

Eurobattery Minerals AB

Företrädesemission

Eurobattery

Eurobattery

Emissionsvolym

47,3 MSEK

Pre-money värdering

118,1 MSEK

Teckningskurs

24 SEK/unit

Lista

NGM Nordic SME

Bransch

Gruvindustri

Säkerställande

Cirka 50 procent

Teckningsperiod

29 juni - 14 juli 2020

Gå till hemsida
Teckna via:
Läs mer

Etiskt utvunna och fullt spårbara batterimineraler - Eurobattery genomför en unitemission om cirka 47,3 MSEK

Europa ska bli självförsörjande inom etiska och spårbara batterimineraler

Eurobattery är ett gruv- och prospekteringsbolag vars mål är att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska och spårbara batterimineraler. Målet uppnås genom att tillhandahålla batterimineraler för batteritillverkning, som utgör grunden i värdekedjan och som slutligen används i elfordonstillverkning. Eurobattery är ett grönt gruvbolag som strävar efter att hålla högsta möjliga miljöstandard samt att ta socialt ansvar i verksamheten.

Hävstång för tillväxten av användningen av batterier – Snabb expansion genom förvärv

Eurobattery bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa och bolaget har som strategi att hitta prospekteringsprojekt i tidigt skede där bolaget anser att det föreligger god potential. Bolaget fokuserar idag på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror, främst kobolt, nickel och koppar, som skapar en hävstång för tillväxten av användningen av batterier och elbilar mot bakgrund av den globala trenden som associeras med dessa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor.


Bolaget har för närvarande en gruv/bearbetningskoncession genom sitt Corcel-projekt och två ansökta undersökningstillstånd i Spanien samt sju undersökningstillstånd i Sverige. Därtill har Eurobattery i maj 2020 tecknat ett investerings- och aktieägaravtal inklusive en option om stegvist förvärv av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy, som äger 100 procent Hautalampi-projektet, i östra Finland. Möjligheten att förvärva Vulcan Hautalampi Oy är ett ytterligare steg i att bygga ett högkvalitativt prospekterings- och produktionsföretag med flera projekt i olika utvecklingsstadier runtom Europa.

Efterfrågan från den snabbt växande elfordonsmarknaden

Ökad efterfrågan på kobolt och nickel kommer att drivas av den växande marknaden för elfordon. År 2019 såldes cirka 2,2 miljoner elfordon över hela världen och år 2025 beräknas försäljningen av elfordon vara i storleksordningen 25 miljoner enheter per år. De största elfordonsmarknaderna är Kina (cirka 53 procent) och Europa (cirka 26 procent). Den globala marknaden för elfordon värderades till cirka 118,9 miljarder USD 2017 och förväntas uppgå till cirka 567,3 miljarder USD 2026, vilket innebär en årlig tillväxttakt på 25,6 procent mellan 2019 till och med 2026.

Emissionsmotiv

Företrädesemissionen möjliggör fortsatt arbete med framtagandet av genomförbarhetsstudier för Corcel-projektet, men även för Hautalampi-projektet. Emissionslikviden avses fördelas på följande ändamål, ordnade efter prioritetsordning:


  • 5 MSEK ska användas till Corcel-projektet för att ta fram en genomförbarhetsstudie.
    • Ifall ovan genomförbarhetsstudie påvisar ekonomisk gruvutvinning avser bolaget investera cirka 10 MSEK för vidare utveckling av Corcel-projektet.
  • 2 MSEK ska användas till en borrningskampanj i Hautalampi-projektet för att validera och bekräfta tidigare borresultat gjorda under åren 2008-2009.
    • Ifall ovan resultat bekräftas avser bolaget under kommande 24 månader investera totalt cirka 20 MSEK i Hautalampi-projektet enligt ingånget investerings- och aktieägaravtal med Vulcan Hautalampi Oy.
  • Resterande likvid används till förstärkning av rörelsekapital samt till finansiering av kommande potentiella förvärv.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information Ok!