Noteringsemission

Flat Capital

Noteringsemission

Flat Capital

Flat Capital

Emissionsvolym

87,0 MSEK

Pre-money värdering

182,1 MSEK

Teckningskurs

10 SEK

Lista

Nasdaq First North

Bransch

Investeringsbolag

Säkerställande

100%

Teckningsperiod

30 september – 13 oktober

Gå till hemsida
Teckna via:
Läs mer

Flat Capital genomför en noteringsemission om cirka 87,0 MSEK med en övertilldelningsoption om cirka 13,1 MSEK

Kort om Flat Capital

Flat Capital grundades 2013 av Nina och Sebastian Siemiatkowski, där Sebastian är medgrundare och VD i Klarna. Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. Portföljen har tretton bolag där de största innehaven är Klarna, Budbee och Truecaller. 


Flat Capital har ett starkt track-record sett till värdeutveckling, nuvarande portföljen (exklusive Klarna) har sedan start 2013 haft en årlig genomsnittsavkastning om 40,8 procent och en MOIC om 5,1x.


Bolaget hade under första halvåret 2021 ett proforma rörelseresultat om 68,8 MSEK och hade helåret 2020 en omsättningstillväxt om 53 procent. Bolagets substansvärde är 184,3 MSEK.

Långsiktiga investeringar i entreprenörsledda bolag

Flat Capital vill bidra med genuint långsiktigt kapital till bolag som annars kan vara beroende av investerare med en kortare tidshorisont.


I urvalsprocessen eftersöks entreprenörer som kan skapa fantastiska bolag, är passionerade och 100 procent dedikerade till sina bolag. 


Flat Capital är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt

som bolagets omfattande erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar.

Team och nätverk

Styrelse och ledning har en lång och genuin erfarenhet från bolagsbyggande och investeringar.


Analys och utvärdering av nya möjligheter sker i tät samverkan mellan ledning och styrelse, vilket gör investeringsprocessen grundlig men snabb.


Intressanta investeringsmöjligheter erhålls kontinuerligt genom teamets nätverk vilket skapar en svårreplikerad portfölj.

Svåråtkomliga tillväxtbolag på attraktiva marknader

Flat Capital investerar främst i bolag som befinner sig i ett tillväxtstadie och som verkar på en marknad med betydande potential där tillväxt pådrivs av underliggande strukturella trender.


Genom Flat Capital ges möjlighet till exponering mot framstående bolag som Klarna, Budbee och Truecaller samt en rad andra intressanta bolag både i Norden och globalt.

Användning av nettolikviden

Nettolikviden avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och med uppskattad omfattning:


  • Investeringar i nya bolag, cirka 60–80 procent.
  • Investeringar i befintliga portföljbolag, cirka 20–40 procent.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information Ok!