Företrädesemission

Motion Display

Företrädesemission

Motion Display

Motion Display

Emissionsvolym

18,7 MSEK

Pre-money värdering

18,7 MSEK

Teckningskurs

1,80 SEK

Lista

Spotlight Stock Market

Bransch

Teknik

Säkertställande

70%

Teckningsperiod

18 oktober - 1 november 2021

Gå till hemsida
Teckna via:
Läs mer

Motion Display genomför företrädesemission om cirka 18,7 MSEK

Kort om Motion Display

Motion Display grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef på Pharmacia och grundare av bl.a. Pricer, och är ett innovativt företag inom det snabbt växande segmentet In-Store Marketing. Bolaget har utvecklat ett revolutionerade sätt att göra reklam vid varan i butiken, där mer än 70 procent av köpbesluten tas. Bolagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och samtidigt förmedla olika budskap i en rullande sekvens.

Tillväxtförutsättningar och strategier

Bolaget har två huvudstrategier för att stå rustande när covid-19 pandemin avtar:


1. Aktiv bearbetning av kunder i USA

Betydligt mer aktivt bearbeta kunder som vill exponera sig även utanför Walmart. För att lyckas med detta avser Motion Display ingå samarbete med företag som har etablerade kontakter hos flera kedjor, butiker och varuhus. Sådana finns på de flesta marknaderna och inledande diskussioner pågår i USA. Detta är något som Bolaget ägnat tiden under pandemin åt genom att förbereda aktiviteter och bygga upp relationer utanför Walmart.


2. Expansiva satsningar i Europa och Asien

Ta steget in på de nästintill orörda marknaderna i Europa och Asien där Bolaget hittills knappt ens skrapat på ytan. Som följd av det är det fortfarande bara en liten del av Bolagets potentiella kunder som ens känner till Motion Displays unika e-papperskyltar. Bolagets organisation är byggd för att klara av större volymer av beställningar med bara marginella förstärkningar. Motion Displays affär kan därmed snabbt skalas upp, vilket grundlägger expansionsplanen på nya geografiska marknader.

Stor marknad med ett snabbväxande segment

På bolagets huvudmarknad, USA, återfinns mer än två miljoner butiker och i Europa återfinns nästan tre miljoner butiker och bara i Kina finns drygt 250 000 butikskedjor. Cirka 240 miljarder USD spenderades år 2020 på marknadsföring och annonsering, bara i USA, vilket i och med det är den enskilt största marknaden i världen.


In-Store Marketing är ett segment inom marknadsföring med en uppåtgående tillväxt. Tillväxten drivs av att leverantörernas marknadsföringsbudgetar i ökande omfattning allokeras till marknadsföring i butik.


Konsumenters beteendemönster har skiftats till större medvetenhet om pris samt butikserbjudanden under covid-19 pandemin.

Optimerad produkt med avsevärda inträdesbarriärer

Motion Display har idag en unik position på marknaden utan direkta konkurrenter. Produkterna är, vad bolaget känner till, världsunika och bolaget har en mycket utvecklad produktionsprocess. Det ska därför noteras att Motion Display byggt upp ett immateriellt värde i sin teknologi som utgör en hög inträdesbarriär för andra aktörer att etablera sig i samma nisch på marknaden.

Beprövad teknik som genererar en ökad försäljning

Motion Displays digitala skyltar kan ha en stor inverkan på Bolagets kunders försäljningsvolym med hänsyn till att mer än 70 procent av alla köpbeslut tas inne i butiken, framför produkten. Fältstudier, som t.ex. Retail Academics studie gällande kuponger, påvisar mycket höga försäljningsökningar, i vissa fall t.o.m. över 100 procent, vid användande av skyltar från Motion Display, jämfört med traditionella statiska skyltar.

Kommentar från VD

Vi ser nu äntligen tecken på att marknaden i USA börjar återhämta sig efter pandemin. Våra existerande och potentiella kunder börjar nu planera för en återgång till rutiner som gällt innan pandemin. I detta ligger för oss spännande trender som att man på nytt vill satsa mer av sina enorma budgetar på att synas bättre, snabbare och effektivare i den fysiska butiken – där de allra flesta köpbeslut tas. Detta efter en period där våra kunders säljare inte ens tillåtits att besöka detaljhandlarnas inköpskontor p.g.a. pandemin. Företrädesemissionen är tänkt att ge oss en flygande start när marknaden åter öppnar sig.


- Anna Engholm, VD

Investerarträffar

SPELA FILM

Memorandum

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information Ok!