Företrädesemission

Savosolar

Företrädesemission

Savosolar

Savosolar

Emissionsvolym

6,1 MEUR (62 MSEK)

Pre-money värdering

6,1 MEUR (62 MSEK)

Teckningskurs

0,07 EUR (0,71 SEK)

Lista

Nasdaq First North

Bransch

Cleantech

Säkerställande

88,5%

Teckningsperiod (Sverige)

11 – 25 oktober

Teckningsperiod (Finland)

11 – 27 oktober

Gå till hemsida
Teckna via:
Läs mer

Savosolar genomför en företrädesemission om cirka 6,1 MEUR med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av tre olika serier som kan tillföra bolaget ytterligare 14,4 MEUR

Solvärme - en mycket konkurrenskraftig form av ren energiproduktion

Savosolar är ett finskt publikt aktiebolag som designar och levererar solvärmeenergisystem. Värmesystemen använder bolagets egna, internationellt prisbelönta solvärmeabsorbator och solfångare. Baserat på den information som finns tillgänglig för bolagets ledning är de stora solvärmefångarna med MPE -absorbatorer tillverkade av Savosolar de mest effektiva i världen.

Savosolar visar kraftig tillväxt på nya marknader

Marknaden för stora solvärmesystem för både fjärrvärme och industriprocesser växer, särskilt i Europa. Både företag och offentliga enheter påskyndar sina investeringsbeslut på grund av EU: s Green Deal -program och den växande behovet att bekämpa klimatförändringen. Bolaget uppskattar att marknaden för stora solvärmesystem år 2022 kommer att fördubblas eller tredubblas i storlek jämfört med 2021. Savosolar uppskattar tillväxten vara starkast i Frankrike, Österrike, Polen och Tyskland. På dessa marknader har bolaget redan uppnått en stark marknadsposition och ett starkt varumärke.

Savosolar har etablerat sig som tydlig marknadsledare i Frankrike och genomför pilotprojekt i Kina

Savosolar etablerade ett kontor i Frankrike i juni 2021 för att öka sin närvaro som marknadsledare där. Issouduns solvärmesystem öppnades officiellt med en högtidlig ceremoni i Frankrike i september. Systemet är över 14 000 mstort och det största systemet Savosolar hittills har levererat. Savosolar genomför också för närvarande sitt första pilotprojekt i Kina för Guangzhou Power Supply Bureau. Bolaget har för tillfället ett rekordhögt antal projekt i planerings- och anbudsfasen, som uppgår till cirka 145 miljoner euro.

Bakgrund och motiv

Savosolar har etablerat ett starkt varumärke som en pålitlig leverantör av stora solvärmesystem, och bolagets totala mängd levererade stora system överstiger 100 000 m2, vilket illustrerar Savosolars förmåga att leverera energianläggningar som tillbringar mervärde till kunder. Marknaden växer globalt med den ständigt ökande efterfrågan för miljövänlig energiproduktion, vilket ger möjligheten för bolaget att öka sin marknadsandel som teknologi- och kvalitetsledare i branschen med referenser som kunderna är nöjda med. Bolaget vill och behöver möta den växande efterfrågan på marknaden och ordnar därför ovannämnda företrädesemission.

Savosolar avser använda nettolikviden till följande ändamål:


  • Stärka bolagets rörelsekapital och öka Bolagets finansiella kapacitet och flexibilitet för att kunna ge anbud på och genomföra större projekt och således stärka förmågan att kunna svara på den växande efterfrågan på solvärmeenergisystem både inom industriella processer och fjärrvärme.
  • Vidareutveckling av teknologin för att uppehålla dess konkurrenskraftighet.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information Ok!